Sidste nyt

HUSK! AFDELINGSMØDET AFHOLDES TORSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2018 KL. 16.00

Indkaldelse er omdelt til alle beboere, og senest en uge før mødet omdeles afdelingens budget 2019 samt øvrigt materiale.

Vi glæder os til at se dig

 

Nyt spændende projekt i Boligorganisation Lundebjerggård (14-03-2018)

Boligorganisationen Lundebjerggård påbegynder opførelsen af 28 nye familieboliger i løbet af efteråret 2018.

Boligerne forventes klar til indflytning i 2020. Der opføres 12 stk. to-plans familieboliger på 113 m2 og 16 stk.    et-plans boliger på 67 m2.

Boligorganisationens beboere har fortrinsret til 75% af boligerne og Ballerup Kommune står for udlejning af de resterende 25%.

Klik her for at se skitser over boligplacering, indretning og facadeudtryk

Med venlig hilsen

Almenbo 

 

13-07-2017 (Afdelingsbestyrelsen Lundebjerg)

Beboerhotellet i Lundebjerg

Alle beboere i Ravnsletlund (og deres familier) er velkomne til at leje Lundebjergs hotelværelser. For mere information kontakt ejendomskontoret.

 

06-07-2017 (Almenbo)

Afdelingsmøde - sæt X i kalenderen ved den 6. september 2017

I september måned holder alle boligafdelingerne afdelingsmøde. Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, regnskabet fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse.

Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Dagsorden udsendes senest en måned før mødet afholdes, og materiale til brug ved mødet udsendes senest ugen op til mødet